FIND YOUR EXPERT – Mezinárodní personální agentura, to je německá poradenská společnost, která se specializuje na zprostředkování domácích i zahraničních lékařů v německých nemocnicích a klinikách. Náš zkušený tým vám profesionálně poradí a doprovodí vás na cestě za trvalou pracovní pozicí v Německu. Rádi vám budeme k dispozici také po zahájení vaší nové činnosti jako první kontaktní osoba a společně s vámi vypracujeme dlouhodobý koncept vaší kariéry.

Mezi naše klienty patří nemocnice/kliniky akutní péče, specializované nemocnice, nemocnice primární a standardní péče, nemocnice s maximální péčí i rehabilitační nemocnice v Německu.

Hledáme …

... české odborné lékařky/lékaře i neatestované lékařky/lékaře pro práci v německých nemocnicích akutní péče a specializovaných nemocnicích, nemocnicích primární a standardní péče, nemocnicích s maximální péčí i rehabilitačních nemocnicích. Zaměřujeme se převážně na zprostředkování lékařek a lékařů pro oddělení anestézie, neurologie, onkologie a psychosomatiky.

Specializované obory: Příležitosti k zajímavým pozicím v Německu se nabízejí pro téměř každou lékařskou odbornost. Kromě specializace na anestézii, neurologii, onkologii a psychosomatiku patří do našeho zprostředkovatelského portfolia také tyto další lékařské specializace: všeobecná chirurgie, oční lékařství, gynekologie a porodnictví, cévní chirurgie, ORL, kožní a pohlavní choroby, kardiochirurgie, vnitrní lékařství (s podobory angiologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, hematologie a onkologie, kardiologie, nefrologie a pneumologie), dětská chirurgie, ortopedie a úrazová chirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína, psychiatrie a psychoterapie, psychosomatická medicína a psychoterapie, radiologie, hrudní chirurgie, urologie a viscerální chirurgie.

Nabízíme Vám …

… široké spektrum služeb, abychom společně s Vámi zrealizovali úspěšné zprostředkování. Naše níže uvedené služby jsou pro Vás bezplatné:

 • Neustálý doprovod zprostředkovacího procesu
 • Představení volných pracovních míst v Česku
 • První pohovor u Vás v Rakousku (volitelné, v případě potřeby)
 • Cestovní náklady na cestu do Německa, přenocování (podle dohody)
 • Zaopatření v Berlíně nebo jiných německých městech
 • Pomoc při shromažďování potřebných podkladů
 • Podpora při organizování jazykových kurzů
 • Organizace a úhrada jazykových zkoušek
 • Osobní koučink před přijímacími pohovory
 • Doprovod k přijímacím pohovorům (v případě potřeby)
 • Aktivní podpora při schvalovacím procesu a při získávání pracovního povolení
 • Překlad nezbytných dokumentů (podle dohody)
 • Informace ohledně právního rámce v Německu
 • Poradenství před podpisem pracovní smlouvy
 • Přiměřené ohodnocení (podle platného německého tarifu (např. tarifní smlouvy Tv-Ärzte/VkA, AVR))
 • Podpora při hledání bydlení, školky, příp. školy (podle podepsané smlouvy)

Požadavky

Předpoklady pro zprostředkování jsou úspěšné ukončení studia humánní medicíny, dobré znalosti německého jazyka* a ochota k delšímu pobytu v Německu.
*nejlépe certifikát B2 (Goethe-Institut, TELC nebo univerzita)

Těšíme se na Vaši žádost

Máte zájem o atraktivní pracovní výzvu v Německu a splňujete předpoklady pro úspěšné zprostředkování? Pak se těšíme na Vaši žádost.

Stáhnout formulář žádosti

Níže uvedené podklady zašlete prosím e-mailem na tuto adresu:
info@find-your-expert.com

 1. Průvodní dopis
 2. Podrobný životopis s fotografií a kontaktními údaji – použijte prosím náš formulář žádosti
 3. Osvědčení (diplom, jazykové certifikáty, praxe atd.)

Kontakt

Find Your Expert® – International Recruiting

Berliner Allee 38
13088 Berlin
Germany
Google Maps

Fon: +49 (30) 346 466 740
Fax: +49 (30) 346 466 749
E-Mail: info@find-your-expert.com
Web: www.find-your-expert.com